Tin tức

Chủ đề “Tôi chọn in giá trị mật độ nào để màu in giống với mẫu chuẩn?”

Lại một câu hỏi đặt ra trong quá trình sản xuất in “Tôi chọn in giá trị mật độ như thế nào để màu in giống với mẫu chuẩn”? Chưa có một tiêu chuẩn nào qui định giá trị mật độ bao nhiêu là đạt, là đúng…mọi giá trị đều là gía trị tham chiếu hỗ trợ cho quá trình canh bài. Với đặc điểm có nhiều loại giấy, nhiều loại mực khác nhau…vậy chúng ta chọn giá trị mật độ nào? Câu hỏi rất nhiều nhà in đang vướng mắc. Thường có nhưng câu đại khái như “tăng chút đỏ, giảm chút vàng….” là sẽ đạt được sai lệch màu cho phép đó…”một chút” là bao nhiêu để người thợ in có thể kiểm soát được.

Chi tiết

2019 G7 Guide for Flexo

Download our free 2019 G7 Guide for Flexo written by Ron Ellis, an expert in the field of printing and a G7 consultant.

Chi tiết

Closed Loop Color Control

Closed loop press side color management improves the stability of your print processes on older presses. Check our newest ebook and learn about how to Modernize Your Press and Increase Your Profits.

Chi tiết

The Business Benefits of Inline Color Quality Management

In this new ebook, we look at how the latest software and hardware technologies deliver a more predictable and repeatable print process for label and packaging printers.

Chi tiết